Jozef Benci, bas


Jozef Benci po ukončení štúdia spevu na bratislavskom Konzervatóriu pokračoval v roku 1997 v štúdiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Štúdium absolvoval v roku 2003 na VŠMU pod vedením svetovej osobnosti vokálneho umenia Sergeja Kopčáka. V roku 1997 získal 3. cenu na Medzinárodnej speváckej súťaži Cavalera Carla Vendera v Bratislave, spojenú s možnosťou realizovať viaceré koncertné vystúpenia laureátov súťaže v Taliansku, a o dva roky neskôr obsadil 2. miesto na Medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch. V auguste 2001 sa stal laureátom a nositeľom osobitnej ceny udeľovanej Nadáciou Darclée Medzinárodnej speváckej súťaže Haricleu Darcléeho v rumunskom meste Braila a následne v septembri 2001 zvíťazil na prestížnej Medzinárodnej speváckej súťaži Georgea Enescua v Bukurešti. Vo februári 2006 zvíťazil na Medzinárodnej súťaži spevákov do 32 rokov v Berlíne, vypisovanej Kammeroper Schloss Rheinsberg (Nemecko), a stvárnil postavu Zachariáša vo Verdiho Nabuccovi.

V sezóne 1998/1999 bol hosťujúcim sólistom Komornej opery SND v Bratislave. Od roku 2002 účinkoval ako sólista Štátnej opery v Banskej Bystrici. Zaujal veľkými, najmä verdiovskými basovými postavami. V januári 2004 debutoval v Opere SND v Bratislave vo Verdiho Nabuccovi ako Zachariáš a od januára 2007 sa stal jej sólistom – angažovali ho do ťažiskových basových úloh svetovej opernej tvorby: Colline v Pucciniho Bohéme, Vodník v Rusalke A. Dvořáka, vo Verdiho operách Zachariáš v Nabuccovi, Ferrando v Trubadúrovi, Veľký inkvizítor v opere Don Carlos a Toma v Maškarnom bále. V Donizettiho operách Nápoj lásky stvárnil postavu Dulcamaru, Sulpicea v Dcére pluku a Dona Alfonsa v Lucrezii Borgii. Zaujal ako Pimen a Boris Godunov v Musorgského diele Boris Godunov i Kecal v Smetanovej Predanej neveste, Sarastro v Čarovnej flaute W. A. Mozarta a pôsobivým výkonom ako Mefisto v opere Ch. Gounoda Faust.

V sezóne 1998/99 bol hosťujúcim sólistom Komornej opery SND v Bratislave. Od roku 2002 účinkoval ako sólista Štátnej opery v Banskej Bystrici. Zaujal veľkými, najmä verdiovskými basovými postavami.

Z domácich scén pohostinsky vystupuje na Banskobystrických hudobných dňoch a na medzinárodnom hudobnom festivale Zámocké hry zvolenské. V lete 2009 sa predstavil ako Vodník v inscenácii Rusalky v rámci 18. ročníka Medzinárodného hudobného festivalu v Českom Krumlove v amfiteátri s otáčavým hľadiskom. V roku 2011 s úspechom účinkoval na koncertnom predvedení Smetanovej Predanej nevesty v Barbican Hall v Londýne v úlohe Kecala s BBC Symphony Orchestra pod taktovkou českého dirigenta Jiřího Bělohlávka. Z tohto predvedenia vydavateľstvo Harmonia Mundi pripravilo CD nahrávku. S dirigentom J. Bělohlávkom realizoval vo februári 2012 aj rozhlasovú nahrávku opery A. Dvořáka Jakobín v úlohe Purkrabího pre londýnsky BBC. V roku 2013 realizoval nahrávku Janáčkovej Glagolskej omše pre Supraphon v prvej skladateľovej verzii (svetová premiéra). Jozef Benci sa venuje intenzívne aj koncertnej činnosti – komornej , oratoriálnej a aj v predvedeniach súčasných slovenských skladateľov. Účinkoval koncertne doma i na pódiách v Českej republike, Luxembursku, Francúzsku, Rumunsku, Taliansku, Rakúsku, Poľsku, Nemecku, Brazílii, Číne, Japonsku ai.

Z domácich scén pohostinsky vystupuje na Banskobystrických hudobných dňoch a na medzinárodnom hudobnom festivale Zámocké hry zvolenské. V lete 2009 sa predstavil ako Vodník v inscenácii Rusalky v rámci 18. ročníka Medzinárodného hudobného festivalu v Českom Krumlove v amfiteátri s otáčavým hľadiskom.

V roku 2011 s úspechom účinkoval na koncertnom predvedení Smetanovej Predanej nevesty v Barbican Hall v Londýne v úlohe Kecala s BBC Symphony Orchestra pod taktovkou českého dirigenta Jiřího Bělohlávka. Z tohto predvedenia vydavateľstvo Harmonia Mundi pripravilo CD nahrávku. S dirigentom J. Bělohlávkom realizoval vo februári 2012 aj rozhlasovú nahrávku opery A. Dvořáka Jakobín v úlohe Purkrabího pre londýnsky BBC. .

Jozef Benci sa venuje intenzívne aj koncertnej činnosti – komornej i oratoriálnej. Účinkoval koncertne doma i na pódiách v Českej republike, Luxembursku, Francúzsku, Rumunsku, Taliansku, Rakúsku, Poľsku, Nemecku a inde . .

V novembri 2011 sa mimoriadne úspešne prezentoval na Bratislavských hudobných slávnostiach na spoločnom vokálnom recitáli so svetovou koloratúrnou hviezdou – sopranistkou Editou Grúberovou s ktorou v rámci tohto festivalu účinkoval i na koncertnom predvedení Donizettiho opery Lucrezia Borgia. V nej sa predstavil aj na budapeštianskom uvedení. S dirigentskou legendou Nellom Santim naštudoval basový part Verdiho Requiem zaradené na program Opery SND na Veľkú noc 2012. V septembri 2012 účinkoval koncertnej sále Tonhalle v Zürichu s Editou Grúberovou. V roku 2013 účinkoval v Budapešti na koncertnom prevedení Donizettiho opery Anna Bolena s Editou Grúberovou. Od roku 2013 je pravidelne hosťuje v Budapeštianskej národnej opere. V lete 2014 účinkoval na festivale Sankt Margarethen v Rakúsku v produkcii Verdiho Aidy. V októbri 2014 spieval vo veľkej produkcii Straussovej opery Elektra v Šanghaji a Pekingu v Číne. V roku 2015 absolvoval úspešné turné po Japonsku s postavou Bartolo z opery Barbier so Sevilly.